Công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak LHQ 2019, đang rất khẩn trương

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak LHQ 2019, đang rất khẩn trương và gấp rút, hứa hẹn một mùa Phật đản thành công viên mãn với những kỷ lục Phật giáo lần đầu được xác lập.

Mọi Phật tử và các thành phần trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo...về tham dự Đại lễ được vào cửa tự do.

All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step
All preparation measures for the UN VESAk 2019 are all in the last step