LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯA VOI VÀO DIỄU HÀNH LỄ RƯỚC PHẬT

Sáng nay 8/5, đã diễn ra Lễ rước Phật tại chùa Liên Sơn (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), do Ban trị sự huyện Lắk tổ chức.

Đây là một trong những hoạt động hướng về đại Lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2019 - Phật lịch 2563.

Hình ảnh: tổng hợp từ báo Nông Nghiệp, Gió Hát Thiền Ca, Ninh Ton

Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam
Celebrating the Buddha's birthday at Western Highland, Vietnam