Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới

Sáng 12/5/2019, tại lễ đài Điện Quan Âm, chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, BTC Đại lễ Vesak LHQ 2019 lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam thực hành nghi thức tắm Phật, thả bồ câu, bóng bóng cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Được biết, đây là nghi thức truyền thống tâm linh có từ ngàn đời của Phật giáo đồ trên toàn thế giới.

Buổi lễ cung đón sự chứng minh tham dự của HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, TT. Thích Lệ Trang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP. HCM cùng chư tôn đức trong BTC đại lễ, chư vị khách quý, đại biểu và hàng trăm Phật tử đồng tham dự.

HT. Thích Bảo Nghiêm được cung thỉnh phát biểu ý nghĩa buổi lễ, TT. Thích Lệ Trang chủ trì nghi thức tắm Phật. Nghi lễ tắm Phật được diễn ra với phần niêm hương, tán Phật, tắm tôn tượng đản sinh của Đức Thế Tôn; kế đó là phần thả chim bồ câu, bóng bay cầu nguyện hoà bình thế giới.

Xin giới thiệu hình ảnh lễ tắm Phật sáng nay:

Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới
Hà Nam: Lễ tắm Phật, thả bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới