GHPGVN chính thức đăng cai Vesak 2019

Uỷ Ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak đã đồng thuận chuyển giao quyền đăng cai Đại lễ Phật đản LHQ 2019 cho GHPGVN tổ chức.