Hà Nam: Ban Văn Hóa TƯ Họp rà soát những công đoạn cuối cùng chuẩn bị đại lễ Vesak 2019