Hà Nam: Hoà thượng Chủ tịch tổng rà soát công tác tổ chức Đại lễ LHQ Vesak 2019