Hà Nam: Uỷ Ban Tổ Chức Vesak 2019, lãnh đạo tỉnh và VTV triển khai phiên họp về công tác truyền hình