Hà Nội: Ban Thư ký Ủy Ban tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ họp rà soát công tác tổ chức trước thềm Vesak