Nhị vị Hoà thượng đồng Chủ tịch Ủy ban tổ chức Quốc tế đã có mặt tại nơi diễn ra Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại Việt Nam