THÔNG DIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2563 - DL 2019, CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ - DO HT. THÍCH TRÍ QUẢNG TUYÊN ĐỌC