Trực tiếp: Chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại chùa Đào Xuyên Huyện Gia Lâm, Hà Nội