Trực Tiếp: Kính mừng Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại chùa Vầu tỉnh Quảng Ninh