Trực tiếp: Lễ Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính và ra mắt Mạng Xã Hội BUTTA.VN

Trực tiếp: Lễ Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính và ra mắt Mạng Xã Hội Phật giáo BUTTA chào mừng đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019