TRỰC TIẾP: VESAK 2019 - CHÙA TAM CHÚC - HÀ NAM - LỄ KHAI MẠC CHUỖI SỰ KIỆN VĂN HOÁ PHẬT GIÁO