Thông điệp từ Abbot and Seon Master of Gosung Monastery

Tác giả: 
Ven. Dr. Jinwol Dowon
Quốc gia: 
South Korea