Thông điệp từ Học viện Phật giáo Chi-lê

Tác giả: 
Prof. Humberto Barahona
Quốc gia: 
Chile