Thông điệp từ Trường Cao đẳng Phật giáo Quốc tế, Thái Lan

Tác giả: 
Prof.Dr.Charles Willemen
Quốc gia: 
Thailand