Thông điệp từ trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan

Tác giả: 
The Most Venerable Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
Quốc gia: 
Thailand