Thông điệp từ Trường đại học Phật giáo Nalanda, Indonesia

Tác giả: 
Lauw Acep, S.Ag.,M.Pd.B.
Quốc gia: 
Indonesia