Thông điệp từ Trung tâm nghiên cứu Phật Giáo Nalanda, Brazil

Tác giả: 
Dhammacarya Ricardo Sasaki
Quốc gia: 
Brazil