Thông điệp từ Cố vấn cao cấp Văn phòng Thủ tướng Nước Cộng hòa Mauritus

Tác giả: 
Giáo sư Tiến sĩ (Bà) Reshmi D. Ramdhony
Quốc gia: 
Mauritus