Thông điệp từ Singapore Buddhist Federation

Tác giả: 
Most Ven. Dr. Seck Kwang Phing
Quốc gia: 
Singapore