Thông điệp từ Tông phái Asgiriya,Tích Lan

Tác giả: 
Ven. Dr. Godagama Mangala Nayake Thero
Quốc gia: 
Sri Lanka