Thông điệp từ Chuyên gia tư vấn của Bộ trưởng Bộ Phát triển Phật giáo & Wayamba tại Sri Lanka

Tác giả: 
Mr. Chandraprema Gamage
Quốc gia: 
Sri Lanka