Thông điệp từ Giáo Hội Phật Giáo Vương Quốc Campuchia

Tác giả: 
His Holiness Tep Vong
Quốc gia: 
Cambodia