Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững

I. Các bài thông điệp quan trọng

 1. Đức Pháp chủ HĐCM Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - HT. Thích Phổ Tuệ
 2. Chủ tịch HĐTS Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - HT. Thích Thiện Nhơn
 3. Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoàng pháp trung ương GHPGVN - HT. Thích Bảo Nghiêm

II. Các bài tham luận tiêu biểu

 1. Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng Phật Giáo toàn cầu phấn đấu cho một thế giới yên bình và phát triển bền vững - Vũ Khoan
 2. Cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững - GS. TS. S. R. Bhatt
 3. Sự lãnh đạo Phật giáo: Một phối cảnh thực hành - Hòa thượng Luangpor Khemadhammo
 4. Cách Tiếp Cận Của Phật Giáo Về Sự Lãnh Đạo Toàn Cầu và Trách Nhiệm Cùng Chia Sẻ Vì Xã Hội Bền Vững - HT. Thích Gia Quang
 5. Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững - Thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 - TT. Thích Đức Thiện
 6. Phật giáo trong vai trò chủ đạo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu - HT. Thích Huệ Thông
 7. Công tác hoằng pháp thời cách mạng công nghiệp 4.0 - HT. Thích Tấn Đạt
 8. Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững - HT. Thích Minh Thiện
 9. Năm nguyên lý của lãnh đạo toàn cầu - TT. Thích Nhật Từ
 10. Một cách tiếp cận chánh niệm và sự lãnh đạo có chánh niệm - TT. Thích Minh Thành

III. Sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ

 1. Vấn đề của chủ nghĩa độc quyền và chủ nghĩa địa phương trong quan điểm Phật giáo - TS. Amrita Nanda
 2. Thời khắc khởi nguồn và sự tản cư: Sự thiết yếu cho một lãnh đạo Phật giáo - TS. Devin Combs Bowles
 3. Tầm nhìn về sự phát triển và lãnh đạo của giới trẻ: Một nghiên cứu quan trọng về sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa trẻ tuổi (Siddhartha) - ĐĐ. Thích Tâm Tiến
 4. Sự trao quyền cho người phụ nữ: Từ góc nhìn Phật giáo sơ khai - PGS.TS Meena Charanda
 5. Các yếu tố triết lý Chính trị của Đức Phật trong kinh điển Pali và sự liên quan của nó đối với các vấn đề lãnh đạo toàn cầu và các quan hệ chính trị bền vững - TS. Robert Szuksztul

IV. Xã hội bền vững

 1. Sự gắn kết xã hội và kinh Thánh cầu - TS. Jeff Wilson
 2. Tính thích ứng của Phật giáo với những sự thay đổi của xã hội hiện đại - TT. Thích Viên Trí
 3. Bình đẳng giới và xã hội bền vững: Quan niệm Phật giáo ở thời hiện đại - Arpita Mitra
 4. Công dân toàn cầu và sự bền vững, mô hình Phật giáo đương đại trên toàn quốc - TS. James Bruce Cresswell
 5. Đóng góp của người Phật tử nhằm xây dựng xã hội hòa hợp và bền vững: Bảng phân tích xã hội học - José A. Rodríguez Díaz

V. Các bài được lựa chọn theo chủ đề Sự lãnh đạo chánh niệm và hòa bình thế giới

 1. Để thành tựu sự lãnh đạo có chánh niệm vì nền hòa bình bền vững: Giới thiệu tông thiền Josaseon - TS. Young Ho Lee (Ven. Jinwol Dowon)
 2. Ba con đường đan xen dẫn đến hòa bình bền vững - Phe Bach & W. Edward Bureau
 3. Bồ tát với cương vị lãnh đạo: Lãnh đạo tinh thần cho hòa bình bền vững - GS.TS. Phra Rajapariyatkavi
 4. Sự lãnh đạo chánh niệm vì nền hòa bình bền vững theo định hướng của Phật hoàng Trần Nhân Tông - ĐĐ. Thích Thanh An

VI. Gia đình và chăm sóc sức khỏe

 1. Phương pháp tiếp cận của Phật giáo đến hòa hợp gia đình trong xã hội đang thay đổi - GS. Kyoung-Hee Lee
 2. Chăm sóc tâm linh bằng cách thể hiện lòng từ bi như lời Phật dạy: Góc nhìn từ một tu sĩ Phật giáo - Rev. Fuminobu (Eishin) Komura
 3. Những đóng góp của Phật giáo để cải thiện các mối quan hệ - Hoàng Minh Phú
 4. Phương pháp tiếp cận Phật giáo về sức khỏe và an sinh: Con đường hướng tới một tương lai bền vững - TS. A. Sarath Ananda

VII. Giáo dục và môi trường

 1. Sự tiếp cận của Phật giáo đối với vấn đề tiêu dùng có trách nhiệm và sự phát triển bền vững - GS. TS. Karam Tej Singh Sarao
 2. Mô hình tiêu thụ bền vững - Trợ lý. GS. TS. Gábor Kovács
 3. Xây dựng chương trình giảng dạy toàn diện cho giáo dục môi trường - Giáo dục bền vững - TS. Padmasiri de Silva
 4. Giáo lý đạo đức Phật giáo nguyên thủy đối với giáo dục đạo đức toàn cầu - PGS.TS. Gunatilake Athukoralalage Somaratne
 5. Dùng giáo dục Phật pháp thay đổi cách tương tác thúc đẩy giáo dục đạo đức trong trường học - TS. Sue Erica Smith
 6. Vai trò giáo dục Phật giáo trong cuộc khủng hoảng về bản sắc tại phương Tây hiện nay - TS. Đỗ Kim Thêm

VIII. Phật giáo và cuộc cách mạng 4.0

 1. Mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - TT. Thích Nhật Từ
 2. Cách mạng công nghiệp 4.0 quan điểm Phật tử về xã hội bền vững và hạnh phúc - TS. Peter Daniels
 3. Phản ứng đối với nền công nghiệp 4.0: Bước tiến triển quyết định - GS. TS. Geoffrey Bamford
 4. Phật giáo tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhân văn học kỹ thuật số không gian và bảo tồn di sản - GS. TS. David Blundell