Chủ đề phụ 01: Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững

I. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO: CHÍNH TRỊ VÀ CHÁNH NIỆM

 1. Để thành tựu sự lãnh đạo có chánh niệm vì nền hòa bình bền vững: Giới thiệu cách thực hành Phật giáo của Thiền sư Josaseon - ĐĐ. Jinwol Dowon
 2. Sự lãnh đạo chánh niệm vì nền hòa bình bền vững theo định hướng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông - ĐĐ. Thích Thanh An
 3. Lãnh đạo chánh niệm vì hòa bình bền vững - Binodini Das, Amrita Das
 4. Vị Bồ-tát với cương vị lãnh đạo: Lãnh đạo tinh thần cho hòa bình bền vững - Hoà Thượng Phra Rajapariyatkavi
 5. Lãnh đạo chánh niệm vì hòa bình bền vững: Cách tiếp cận của Phật giáo liên quan đến Hiến Chương Liên Hợp Quốc - Sandeep Chandrabhanji Nagarale
 6. Góc nhìn về các phẩm chất lãnh đạo chánh niệm và tinh thần cho hòa bình và phát triển bền vững - ĐĐ. Venerable Devinda
 7. Phật giáo nhập thế ở Ấn Độ: cách tiếp cận Phật giáo của Tiến sĩ B. R. Ambedkar đối với xã hội Ấn Độ bền vững - Ts. Manish T. Meshram
 8. Quan điểm của Phật giáo về sự lãnh đạo chánh niệm cho nền hòa bình bền vững - Kalsang Wangmo
 9. Chánh niệm để tự chuyển hóa và trở thành động lực cho xã hội - P. R. Tongchangya
 10. Nhà lãnh đạo giác ngộ: Tầm nhìn sâu sắc về mô hình lãnh đạo Phật giáo trong thế kỷ 21 - Manish Prasad Rajak
 11. Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo bằng chánh niệm giúp ngày an vui - Thích Nữ Tịnh Vân
 12. Tại sao B. R. Ambedkar chuyển sang đạo Phật? Suy nghĩ và những hoạt động của ông - Gs.Ts. Midori Horiuchi

II. HÒA BÌNH BỀN VỮNG

 1. Ba con đường đan xen dẫn đến hòa bình bền vững - Ts. Phe Bach
 2. Một số vấn đề không được quan tâm của các nhà lãnh đạo Phật giáo tìm kiếm nền hòa bình bền vững - Rev. Dato’ Dr.Sumana Siri
 3. Logic và tư duy đúng đắn của nhà lãnh đạo vì hòa bình - Can Dong Guo
 4. Phát triển bền vững và hòa bình thế giới: Định hướng Phật giáo - Ts. Chandrashekharpaswan
 5. Ý nghĩa quan trọng của ngoại giao Phật giáo đối với sự phát triển bền vững ở châu Á hiện đại - Ts. Santosh K. Gupta
 6. Hành động vì Phật giáo: thay đổi cách thức trong thế kỷ 21 - Aditi Kumar
 7. Cách tiếp cận tâm lý Phật giáo vì hòa bình bền vững - Ts. Dipen Barua
 8. Tỳ kheo ni - Vai trò lãnh đạo và sự phát triển bền vững xưa nay - Rev. Kundasale Subhagya