Chủ đề phụ 02: Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững

I. GIA ĐÌNH

 1. Phương pháp tiếp cận của Phật giáo đến hòa hợp gia đình trong xã hội đang thay đổi - Kyoung-Hee Lee
 2. Những đóng góp của Phật giáo để cải thiện các mối quan hệ - Hoàng Minh Phú
 3. Người hướng dẫn tâm linh - yếu tố thiết yếu cho sự cấu thành đơn vị gia đình - Tilak Kariyawasam
 4. Phân tích quan điểm của Phật giáo về chính sách gia đình đối với xã hội bền vững - Moggallana Sraman
 5. Phật giáo và Tình mẹ - Daya Dissanayake
 6. Việc chuẩn bị xây dựng cho trẻ em một xã hội bền vững theo Phật giáo - Pepiliyawala Narada
 7. Lòng hiếu thảo trong Phật giáo tại thời điểm toàn cầu hóa: Làm thế nào Phật giáo có thể cứu được khái niệm gia đình? - Ludovic Corsini
 8. Vai trò của gia đình trong xã hội hiện đại: Dựa theo học thuyết về chức năng và giáo lý của Phật giáo - Mahakachchakodiye Pangngasekara
 9. Ứng dụng Kinh Thiện Sinh trong việc ngăn ngừa sự ngược đãi tình dục trẻ em - F. MW. Jayasundara
 10. Cho một tương lai bền vững: Góc nhìn đạo Phật về bảo vệ trẻ em với những tham chiếu về đạo Phật Nguyên thủy - Kaushalya Karunasagara

II. CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 1. Cách Phật giáo tiếp cận vấn đề chăm sóc sức khỏe - Arun Kumar Yadav
 2. Phương pháp tiếp cận Phật giáo về sức khỏe và an sinh: Con đường hướng tới một tương lai bền vững - Sarath Ananda
 3. Quan niệm Phật giáo về “thực phẩm điều độ” đối với việc chăm sóc sức khỏe toàn cầu - Ayagama Siri Yasassi
 4. Thiền Vipassanã đã giải quyết các vấn đề tâm lý của cơn giận như thế nào và cách để có một cuộc sống bình an - Julia Surya
 5. Phật giáo tiếp cận xã hội bền vững qua các phương pháp kiểm soát cơn giận - Chin Yi Chun
 6. Tâm lý trị liệu dành cho tâm lý tội phạm từ quan điểm Phật giáo - Nguyen Trinh Thi Ai Lien
 7. Công dụng của thiền Phật giáo để khắc phục chứng bệnh về thể chất và rối loạn tâm thần dựa trên các nghiên cứu khoa học thần kinh hiện đại - Polgolle Kusaladhamma
 8. Tâm trong sự hòa hợp: Quan điểm Phật giáo - Indu Girish Bhalwar
 9. Phật giáo và thủ thuật tâm lý học hiện đại - Jyoti Gaur
 10. Sử dụng việc thực hành tứ niệm xứ để giúp cải thiện tinh thần minh mẫn cho cộng đồng LGBTQ - Zhong Haoqin
 11. Nghiên cứu văn bản Phật giáo về vấn đề sức khoẻ tinh thần - Yodhakandiye Ariyawansa Thera
 12. Tổng quan về thiền tại Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam (kinh điển Pali - Huệ Năng - Trần Nhân Tông) - TT. TS. Thích Tâm Đức
 13. So sánh phương pháp hướng luyện trong Phật giáo với tâm lý học phương Tây trong xây dựng xã hội bền vững - ĐĐ. Raniswala Sunanda
 14. Suy niệm về cuộc đời thông qua cái chết và quan điểm Phật giáo về cái chết - Thalpe Ge Indika Piyadarshani Somaratne
 15. Dhãtumanasikãra: Phân tích về tầm ảnh hưởng vào những thiền giả Phật giáo Miến Điện - Pannyavara
 16. Mối quan hệ giữa chánh niệm và cảm nhận hạnh phúc của tăng ni sinh viên học viện Phật giáo Việt Nam - Phan Thị Mai Hương, Thích Nữ Minh Hoa
 17. Thực hành chân lý vô ngã: Biện pháp kết nối với thế giới nội tâm - Pooja Dabral