1. Thông tin quan trọng

 

Hội nghị Phật giáo Quốc tế UNDV lần thứ 11 năm 2014 bao gồm 6 hội thảo. Mỗi hội thảo có 3 phiên. Mỗi phiên có 5 tham luận viên và sẽ kéo dài 120 phút mỗi người. Thời gian trình bày cho mỗi tham luận viên là 15 phút.

Mỗi phiên sẽ dành 30 phút, sau bài thuyết trình, trong một thời gian thảo luận chung. Khán giả sẽ có khoảng 30 phút để đặt câu hỏi cho người thuyết trình giấy.

Cuộc thảo luận dài 30 phút dành cho sự tương tác giữa khán giả và diễn giả, khuyến khích thảo luận mở rộng.

1. Thông tin quan trọng

Hội nghị Phật giáo Quốc tế UNDV lần thứ 11 năm 2014 bao gồm 6 hội thảo. Mỗi hội thảo có 3 phiên. Mỗi phiên có 5 tham luận viên và sẽ kéo dài 120 phút mỗi người. Thời gian trình bày cho mỗi tham luận viên là 15 phút.

Mỗi phiên sẽ dành 30 phút, sau bài thuyết trình, trong một thời gian thảo luận chung. Khán giả sẽ có khoảng 30 phút để đặt câu hỏi cho người thuyết trình giấy.

Là Chủ tịch Đại hội vừa đề cập, chúng tôi đánh dấu sự ra đời, giác ngộ và truyền đi của Đức Phật. Và trong dịp này, các Phật tử và những người không phải Phật tử cũng có thể phản ánh cuộc sống của mình và rút ra cảm hứng từ những lời dạy của ngài.
Sinh ra một hoàng tử, ông đã vượt lên trên sự tự quan tâm và đi vào thế giới để giúp vượt qua nỗi khổ của con người. Lời dạy của Ngài được dựa trên nguyên tắc từ bi là trung tâm của sự giác ngộ. Và như vậy, thông điệp dịch vụ của mình cho người khác có liên quan hơn bao giờ hết.