TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HIỆP QUỐC VESAK 2019 TẠI CHÙA TAM CHÚC, TỈNH HÀ NAM Lúc 8h40, ngày 14-5-2019

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HIỆP QUỐC VESAK 2019 TẠI CHÙA TAM CHÚC, TỈNH HÀ NAM

Lúc 8h40, ngày 14-5-2019

Posted by VESAK 2019 on Saturday, May 11, 2019