TUYÊN NGÔN THÁI LAN 2010

Tại Đại học Chính Mahachulalongkornrajavidyalaya, Wang Noi, Ayutthaya, Trung tâm Hội nghị Liên hợp quốc, Bangkok và Buddhamonthon, Tỉnh Nakhon Pathom, Vương quốc Thái Lan.

Với đầy đủ tham chiếu đến nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1999, Kỳ họp số 54, Mục 174, một đề xuất chung của đại diện từ 34 quốc gia, rằng Vesak, rơi vào ngày Trăng tròn trong tháng 5, được quốc tế công nhận và quan sát tại Trụ sở Liên hợp quốc và các Văn phòng khu vực từ năm 2000 trở đi, Ngày Vesak của Liên hợp quốc sẽ được tổ chức chung bởi tất cả các truyền thống Phật giáo;

Hơn nữa, đã hợp nhất sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa tất cả các truyền thống Phật giáo, các tổ chức, cá nhân, các truyền thống tinh thần và xã hội dân sự khác thông qua đối thoại đang diễn ra;

Sau khi quyết định phổ biến thông điệp hòa bình sau đây dựa trên sự giảng dạy của Đức Phật về sự khôn ngoan và từ bi;

​Đã khám phá giáo lý của Đức Phật để phụ tá và duy trì sự phục hồi toàn cầu;

Chúng tôi, những người tham dự từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ của Hội nghị Phật giáo Quốc tế về Ngày Vesak Liên hợp quốc đã triệu tập tại Đại học chính Mahachulalongkornrajavidyalaya, Wang Noi, Ayutthaya, Trung tâm Hội nghị Liên hợp quốc, Bangkok và Buddhamonthon, tỉnh Nakhom Pathom từ ngày 23 tháng 5 -25, 2010 (BE 2553), biết ơn Hội nghị đã được tổ chức rộng rãi bởi Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya của Thái Lan và Quốc tế Nội vụ Reiyukai, ITRI, của Nhật Bản, được Chính phủ Hoàng gia Thái Lan ủng hộ dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Tăng đoàn Tối cao của Thái Lan, đã nhất trí giải quyết những điều sau:

​(1) nhắc lại một lần nữa ảnh hưởng tuyệt đối của cuộc khủng hoảng kinh tế và ngân hàng toàn cầu do con người tạo ra trên mọi cộng đồng và quốc gia và cách mà tâm trạng của con người ảnh hưởng đến hành động của mình. và để khẳng định lại những nỗ lực của chúng ta hướng tới việc lấp đầy chân không tâm linh bằng cách nhấn mạnh đến luật tự nhiên về sự liên kết sẽ giúp duy trì sự hồi phục toàn cầu mong manh;

​(2) khuyến khích, như là một phần của sự đóng góp của Phật giáo đối với sự phục hồi toàn cầu, cộng đồng thế giới giới thiệu giáo dục nhân văn nhằm thúc đẩy nhân phẩm, an ninh và đoàn kết kinh tế và xã hội một mặt và giảm thiểu các vấn đề tự gây ra thế giới; và thúc giục các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị thế giới tăng cường đối thoại liên tục nhằm tránh sự ngờ vực và bạo lực giữa các nền văn hóa khác nhau;

​(3) xem xét rằng mọi khủng hoảng lớn bắt đầu như một cuộc khủng hoảng nhỏ, việc leo thang không thể tránh khỏi nếu chúng ta hiểu được chuỗi sự kiện nhân quả tạo ra nó, để phát triển các chiến lược xã hội hòa bình dựa trên con đường trung gian trong phòng ngừa, giải quyết và chữa bệnh thông qua giao tiếp không bạo lực và khoan dung, sự tham gia và sự phụ thuộc lẫn nhau cho sự tồn tại hài hòa;

​(4) để thúc đẩy phúc lợi tâm thần và tình cảm của nhân loại thông qua đạo đức đạo đức, thiền định, tự đánh giá, tự nhận thức và nhìn đúng cũng như làm nổi bật mối nguy hiểm cho xã hội của các trạng thái tự kỷ và lợi ích của dịch vụ xã hội rộng hơn;

​(5) sử dụng Phật giáo gắn bó với xã hội trong nhiều lãnh vực khác nhau như được hướng dẫn bởi Giáo pháp như một công cụ để giúp giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến các cá nhân và cộng đồng;

​(6) thúc đẩy nhận thức về các mối liên kết giữa Phật giáo, sinh thái và thái độ với thiên nhiên; và xác nhận một mạng lưới "Phật giáo sinh thái" toàn cầu;

​(7) để chứng thực việc thành lập Vườn Phật giáo Thế giới bởi Quỹ Phật giáo Thế giới tại tỉnh Prachin Buri, Thái Lan như là một sự phát triển hơn nữa của Trung tâm Phật giáo Thế giới, được quốc tế xác nhận vào năm 2005/2548, tại Buddhamonthon, Nakhon Pathom Province, Thái Lan ;

​(8) tiếp tục thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về các nguyên tắc Phật giáo trong công chúng rộng lớn hơn bằng cách biên soạn và phân phối rộng rãi một văn bản Phật giáo phổ biến, nó sẽ phản ánh các nguồn tài nguyên phong phú của truyền thống Phật giáo Theravada, Đại thừa, và Kim cương thừa cũng như nhu cầu của xã hội ngày nay;

​(9) tiếp tục hỗ trợ dự án điện tử liên tục cho Danh mục Liên minh các nội dung Phật giáo, UCBT, hiện đang được thực hiện bởi các học giả hàng đầu từ 23 trường đại học và thư viện từ 16 quốc gia, bằng cách tổ chức hội thảo tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya vào tháng 9 năm 2010;

​(10) để tổ chức hội nghị lần thứ hai của Hiệp hội quốc tế các trường đại học Phật giáo, IABU, vào tháng 12 năm 2011/2554 dưới chủ đề Triết học Phật giáo và Praxis tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya;

​(11) tổ chức Ngày Quốc khánh 2011/2554 tại Vesak, Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Wang Noi, Ayutthaya, Trung tâm Hội nghị Liên Hợp Quốc, Bangkok và Buddhamonthon, tỉnh Nakhompathom, Thái Lan, để kỷ niệm dịp lễ tốt đẹp của Hoàng thượng Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 84 của Bhumibol Adulyadej ngày 5 tháng 12 năm 2010.