Lễ cầu nguyện quốc thái dân an lúc 17:00, ngày 13-5-2019

Lễ cầu nguyện quốc thái dân an

Lúc 17:00, ngày 13-5-2019 (nhằm mùng 9-4 Kỷ Hợi), tại Quảng trường Cột Kinh, chùa Tam Chúc.

Kính mời quý Tăng ni, Phật tử và đồng bào cùng tham dự.

Lễ cầu nguyện quốc thái dân an lúc 17:00, ngày 13-5-2019
Lễ cầu nguyện quốc thái dân an lúc 17:00, ngày 13-5-2019
Lễ cầu nguyện quốc thái dân an lúc 17:00, ngày 13-5-2019
Lễ cầu nguyện quốc thái dân an lúc 17:00, ngày 13-5-2019