Đại biểu giải lao chụp hình lưu niệm (ngày 12-5-2019)