Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội

Tác giả: 
Marinela Petkova
Quốc gia: 
Bulgaria