Thông điệp từ Oslo Buddhist Vihara in Norway

Tác giả: 
Bhante Manirathana
Quốc gia: 
Norway