Thông điệp từ Trung tâm Phật giao Armenia

Tác giả: 
Artashes K. Ghazaryan, Ph.D.
Quốc gia: 
Armenia