Thông điệp từ Hiệp hội Phật giáo gốc Tây Ban Nha

Tác giả: 
Ricardo Guerrero Upāsaka Medhankara
Quốc gia: 
Spain