Thông điệp từ Tổng Thư Ký Bouddha Bhikkhu Mahasabha

Tác giả: 
Most Ven. Bodhimitra Mahathero
Quốc gia: 
Bangladesh