Thông điệp từ Chủ tịch Hội Liên Hữu Phật Giáo Lào PDR

Tác giả: 
His Holiness Phra Sanghapadhanadhipati Sakala Mahasangha Pamokkha
Quốc gia: 
Laos