Thông điệp từ Trưởng Ban Trị sự Hội đồng Phật giáo Buhtan

Tác giả: 
H.E.Tashi Dorji
Quốc gia: 
Buhtan