Thông điệp từ Khoa Nghiên cứu Pali Pikata, Trường Đại học Phật giáo bang Pariyatti Yangon, Myama

Tác giả: 
Ven. Prof. Dr. Ashin Ketu
Quốc gia: 
Myanmar