Thông điệp từ Trường đại học Phật giáo Dutavira ở Jakarta, Indonesia

Tác giả: 
Most Ven. Dr. Dutavira Sthavira
Quốc gia: 
Indonesia