Thông điệp từ Đại sứ quán Sri Lanka

Tác giả: 
Her Excellency S. Hasanthi Urugodawatte Dissanayake
Quốc gia: 
Sri Lanka