Thông điệp từ Học viện Văn hóa Phật Di Lặc, Rome, Italy

Tác giả: 
Prof. Maria Angela Falà
Quốc gia: 
Italy