Thông điệp từ trường Đại học Truyền giáo Quốc tế Phật giáo Nguyên Thủy Yangon, Miến Điện

Tác giả: 
Prof. Dr. Nandamālābhivaṁsa
Quốc gia: 
Myanmar