Thông điệp từ Cộng đồng Phật giáo Paraguay

Tác giả: 
Venerable Han Shan
Quốc gia: 
Paraguay