Hội Liên hữu Phật tử Loka Mitta, Malaysia

Tác giả: 
GOH SENG CHAI
Quốc gia: 
Malaysia