Thông điệp từ Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan

Tác giả: 
Dr. Lampong Klomkul
Quốc gia: 
Thailand