Thông điệp từ Quốc vương Campuchia Norodom Shihamoni

Tác giả: 
Norodom Shihamoni
Quốc gia: 
Cambodia