Thông điệp từ Hội Phật giáo ParbatyaBouddha Mission (PBM)

Tác giả: 
Most Ven. Sumanalankar Mahathero
Quốc gia: 
Bangladesh